Sekcja Wydawnicza

Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu

ul. Wieżowa 2/4

61-111 Poznań

e-mail: publikacjewt@amu.edu.pl