Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM - o nas

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w latach 1974-1989 działał jako Papieski Wydział Teologiczny, publikuje opracowania będące owocem interdyscyplinarnych badań podejmowanych zarówno przez pracowników naukowych UAM, jak i innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jednak początki podejmowanej tutaj działalności edytorskiej należy wiązać nawet z rokiem 1972, czyli z powstaniem czasopisma „Poznańskie Studia Teologiczne”. Powołano je do życia z inicjatywy środowiska teologów pracujących w Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Periodyk ten miał umożliwić wydawanie opracowań adresowanych przede wszystkim do środowisk akademickich.

Obecnie Wydział Teologiczny publikuje około 30 tytułów rocznie, które ukazują się w zróżnicowanych tematycznie seriach oraz w punktowanych specjalistycznych czasopismach naukowych znajdujących się na ministerialnej liście. Wszystkie prace są recenzowane i stanowią interesujące fora dyskusji naukowych.