Studia i Materiały - Wydział Teologiczny - Publikacje

Studia i Materiały

/Studia i Materiały
 • SiM_220_2023_950x670

Tom 220,
Początek człowieka - upadek - śmierć. Kluczowe zagadnienia antropologii teologicznej w nowej interpretacji,
Studia i Materiały,
Autor Maciej Witała.

 • SiM_219_2023_950x670

Tom 219,
Z Jezusem Chrystusem ku pełni życia. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

 • SiM_218_2023_950x670

Tom 218,
Zamieszkiwanie Boga w duszy według św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś, Grażyna Pawlaczyk.

 • SiM_216_2021_950x670

Tom 216,
Doświadczenie mistyczne w doktrynie Świętego Jana od Krzyża. Analiza filozoficzna,
Studia i Materiały,
Autor Rafał Sergiusz Niziński.

 • SiM_215_2021_950x670

Tom 215,
Zarys kijowskiej myśli teologicznej (od chrztu do unii),
Studia i Materiały,
Autor Jarosław Moskałyk.

 • SiM_214_2021_950x670

Tom 214,
Europa - humanizm - życie konsekrowane. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski, Małgorzata Pagacz.

 • SiM_213_2021_950x670

Tom 213,
Modele nawrócenia: Paweł z Tarsu, Augustyn z Hippony, Jan od Krzyża,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Piasecki.

 • SiM_212_2020_950x670

Tom 212,
Psychologiczne i religijne aspekty dojrzałości nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku,
Studia i Materiały,
Autor Hubert Pilarczyk, Anna Wieradzka-Pilarczyk.

 • SiM_211_2020_950x670

Tom 211,
Odrzucenie rówieśnicze z przyczyn religijnych w opinii wybranych grup respondentów,
Studia i Materiały,
Autor Mirosław Gogolik.

 • SiM_209_2020_950x670

Tom 209,
Podręcznik do nauki religii w edukacji religijnej,
Studia i Materiały,
Autor Jan Szpet, Joanna Staniś-Rzepka, Mirosław Gogolik.

 • SiM_208_2020_950x670

Tom 208,
Młodzież szkół średnich wobec sakramentu pokuty i pojednania na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej,
Studia i Materiały,
Autor Andrzej Bohdanowicz.

 • SiM_207_2019_950x670

Tom 207,
Fonoholizm – diagnoza i strategia pomocy,
Studia i Materiały,
Autor Anna Wieradzka-Pilarczyk, Monika Hoffmann.

 • SiM_206_2019_950x670

Tom 206,
Aby życie mieli w obfitości. Refleksje nad duchowym dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego,
Studia i Materiały,
Autor Andrzej Bohdanowicz, Jacek Hadryś, Maciej Olczyk.

 • SiM_205_2019_950x670

Tom 205,
Świadkowie dziedzictwa prawosławia na Zachodzie,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

 • SiM_203_2019_950x670

Tom 203,
Hiszpański testymonialny projekt teologii fundamentalnej,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Rossa.

 • SiM_202_2023_950x670

Tom 202,
Powołanie do pełni życia w Bogu. Szkice teologiczno-duchowe,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś.

 • SiM_201_2019_950x670

Tom 201,
Chrystologia soborów chrześcijańskiej starożytności,
Studia i Materiały,
Autor Marek Pyc.

 • SiM_200_2019_950x670

Tom 200,
Świadomie wybierać - odpowiedzialnie oferować. Zajęcia do wyboru w programach studiów akademickich,
Studia i Materiały,
Autor Jolanta Kurosz, Mieczysław Polak.

 • SiM_199_2019_950x670

Tom 199,
Polska droga maryjna. Tradycja mariologiczna i maryjna XIX wieku na ziemiach polskich,
Studia i Materiały,
Autor Monika K. Waluś.

 • SiM_198_2019_950x670

Tom 198,
W poszukiwaniu mądrości. Jan Paweł II do polskiego środowiska uniwersyteckiego,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Bortkiewicz.

 • SiM_197_2019_950x670

Tom 197,
Czułe oblicze Matki. Przewodnie motywy mariologii papieża Franciszka,
Studia i Materiały,
Autor Adam Wojtczak.

 • SiM_196_2019_950x670

Tom 196,
Jesteś większy, niż myślisz. Ludzka wolność w ujęciu św. Jana od Krzyża,
Studia i Materiały,
Autor Roman Antoni Rachmajda.

 • SiM_193_2018_950x670

Tom 193,
Utrwalanie przekonań. Ujęcie teologicznofundamentalne i integralne,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

 • SiM_192_2018_950x670

Tom 192,
Neoplatońskie inspiracje i ich konsekwencje w filozoficznej refleksji o Bogu Xaviera Zubiriego,
Studia i Materiały,
Autor Rafał Sergiusz Niziński.

 • SiM_191_2018_950x670

Tom 191,
Uzdrawiająca moc sakramentu namaszczenia chorych,
Studia i Materiały,
Autor Dariusz Kwiatkowski.

 • SiM_190_2018_950x670

Tom 190,
Kasprowicz, Iłłakowiczówna, Bażyński i inni w życiu literackim Poznania,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Biesiada.

 • SiM_189_2018_950x670

Tom 189,
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Metodologia postępowania i rezultaty badania,
Studia i Materiały,
Autor Hanna Augustyniak, Andrzej Bohdanowicz, Andrzej Pryba.

 • SiM_188_2017_950x670

Tom 188,
Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś.

 • SiM_187_2017_950x670

Tom 187,
Wieczna trwałość ludzkich czynów. Studium biblijno-teologiczne na podstawie Ap 14,13,
Studia i Materiały,
Autor Tomasz Nawracała.

 • SiM_186_2017_950x670

Tom 186,
Przyjaźń duchowa z księdzem Karolem Wojtyłą w świetle ...,
Studia i Materiały,
Autor Kinga Wiertelak.

 • SiM_184_2016_950x670

Tom 184,
Poznali Go po łamaniu chleba,
Studia i Materiały,
Autor Dariusz Kwiatkowski.

 • SiM_183_2018_950x670

Tom 183,
Kształcenie pastoralne na uniwersyteckich wydziałach teologicznych,
Studia i Materiały,
Autor Jolanta Kurosz.

 • SiM_182_2016_950x670

Tom 182,
Via, veritas, vita w perspektywie życia i twórczości o. Pawła Aleksandrowicza Fłorenskiego,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

 • SiM_181_2016_950x670

Tom 181,
W służbie wierności Bogu i człowiekowi. Wybrane obszary wkładu Wielkopolan w katechezie,
Studia i Materiały,
Autor Jan Szpet.

 • SiM_180_2016_950x670

Tom 180,
Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera,
Studia i Materiały,
Autor Mieczysław Polak.

 • SiM_179_2016_950x670

Tom 179,
Słownik biograficzny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Prowincji Polskiej 1923-2016,
Studia i Materiały,
Autor Józef Niesłony OMI.

 • SiM_178_2016_950x670

Tom 178,
Symboliczne inwokacje Litanii loretańskiej. Historia - teologia - kult,
Studia i Materiały,
Autor Adam Wojtczak.

 • SiM_177_2016_950x670

Tom 177,
Misterium Krzyża w liturgii Wielkiego Piątku,
Studia i Materiały,
Autor Kazimierz Lijka.

 • SiM_176_2015_950x670

Tom 176,
Tożsamość religijna młodych Polaków,
Studia i Materiały,
Autor Anna Wieradzka-Pilarczyk.

Tożsamość religijna młodych Polaków to publikacja obejmująca obszar badawczy dwóch nauk: teologii i psychologii. Wskazując na współczesne czynniki kształtujące tożsamość osobową i religijną, autorka przenosi teoretyczne rozważania na grunt empirycznych analiz dostarczając aktualnej wiedzy na […]

 • SiM_175_2015_okladka

Tom 175,
Nicejskie ὁμοούσιος w procesie inkulturacji wiary w Bóstwo Syna. Studium teologicznofundamentalne na tle tradycji,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

Wartości prawdziwe, dobre i piękne są obecne w każdej kulturze. Dzięki procesowi inkulturacji można integrować je w chrześcijaństwie, tak by człowiek był zdolny do wyrażania wiary w swojej kulturze. Po prawie trzystu latach dialogu z […]

 • SiM_174_2015_950x670

Tom 174,
Tanach i muzyka,
Studia i Materiały,
Autor Robert Rachuta.

 • SiM_173_2015_950x670

Tom 173,
Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w archidiecezji poznańskiej (1946-1956),
Studia i Materiały,
Autor Ireneusz Dosz.

 • SiM_172_2014_950x670

Tom 172,
Chrzest - nowe narodziny z wody i Ducha. Pismo Święte - liturgia - prawo kanoniczne,
Studia i Materiały,
Autor Zbigniew Cieślak, Krzysztof Piotr Kowalik, Dariusz Kwiatkowski.

 • SiM_171_2014_okladka

Tom 171,
Homo Paschalis. Paschalna antropologia teologiczna Wacława Hryniewicza w dialogu z myślą prawosławną,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

Pytanie o człowieka znajduje się w samym centrum chrześcijańskiej teologii, a także w pracach jednego z najbardziej oryginalnych współczesnych polskich teologów o. Wacława Hryniewicza. Jest on przekonany, że autentyczna refleksja antropologiczna powinna czerpać inspiracje z […]

 • SiM_170_2014_950x670

Tom 170,
Pięcioksiąg jako narracja symboliczna,
Studia i Materiały,
Autor Teresa Stanek.

 • SiM_169_2014_950x670

Tom 169,
Powołanie i odpowiedzialność. Uczestnictwo kobiet w pastoralnej posłudze Kościoła,
Studia i Materiały,
Autor Małgorzata Chrząstowska.

 • SiM_168_2013_950x670

Tom 168,
Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej,
Studia i Materiały,
Autor Jarosław Moskałyk.

 • SiM_167_950x670

Tom 167,
Serva Domini. Z Maryjnego Nauczania Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Adam Wojtczak .

 • SiM_166_950x670

Tom 166,
Między Judaizmem a Hellenizmem. ΣοΦία Σαλωμώνος księgą spotkania,
Studia i Materiały,
Autor Bogdan Pozniży.

 • SiM_165_2013_950x670

Tom 165,
Europejskie standardy bioetyczne w perspektywie dialogu cywilizacyjnego,
Studia i Materiały,
Autor Adam Sikora.

 • SiM_164_2013_950x670

Tom 164,
Chrystologia historii w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej,
Studia i Materiały,
Autor Marian Antoniewicz.

 • SiM_163_2015_okladka

Tom 163,
Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teologiczno-homiletyczne,
Studia i Materiały,
Autor Adam Kalbarczyk.

Książka autorstwa Adama Kalbarczyka pt. Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teatrologiczno-homiletyczne ukazuje teatr animacji jako atrakcyjne i pomocne – zwłaszcza we współczesnym kontekście społeczno-kulturowym – narzędzie głoszenia słowa Bożego w ramach liturgii i […]

 • SiM_162_2013_950x670

Tom 162,
Ba'al w dziejach rodu Omriego. Studium historyczno-teologiczne,
Studia i Materiały,
Autor Łukasz Toboła.

 • SiM_161_2013_950x670

Tom 161,
The altar lawns in the Pentateuch in the light of the archaeological evidence,
Studia i Materiały,
Autor Jakub Jacek Waszkowiak.

 • SiM_160_950x670

Tom 160,
Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności,
Studia i Materiały,
Autor Maciej Szczepaniak.

 • SiM_159_2013_950x670

Tom 159,
Duchowość misyjna w posoborowej nauce Kościoła katolickiego,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Piasecki.

 • SiM_152_2012_950x670

Tom 152,
Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralnoteologiczne,
Studia i Materiały,
Autor Mieczysław Polak.

 • SiM_151_2012_950x670

Tom 151,
Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch 1,1-2,26,
Studia i Materiały,
Autor Janusz Nawrot.

 • SiM_150_2012_950x670

Tom 150,
„Zobaczył i uwierzył” (J 20, 8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej,
Studia i Materiały,
Autor Adam Ryszard Sikora OFM.

 • SiM_149_2012_950x670

Tom 149,
Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej,
Studia i Materiały,
Autor Teresa Stanek.

 • SiM_140_2011_950x670

Tom 140,
Communio sanctorum. Zarys ekumenicznie zorientowanej dogmatycznej teologii świętych obcowania,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Adamiak.

 • SiM_133_2010_950x670

Tom 133,
Ku metodzie integralnej w teologii fundamentalnej,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.