Serie - Wydział Teologiczny - Publikacje

Serie

Serie
 • SiM_220_2023_950x670

Tom 220,
Początek człowieka - upadek - śmierć. Kluczowe zagadnienia antropologii teologicznej w nowej interpretacji,
Studia i Materiały,
Autor Maciej Witała.

 • SiM_219_2023_950x670

Tom 219,
Z Jezusem Chrystusem ku pełni życia. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

 • SiM_218_2023_950x670

Tom 218,
Zamieszkiwanie Boga w duszy według św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś, Grażyna Pawlaczyk.

 • SiM_216_2021_950x670

Tom 216,
Doświadczenie mistyczne w doktrynie Świętego Jana od Krzyża. Analiza filozoficzna,
Studia i Materiały,
Autor Rafał Sergiusz Niziński.

 • SiM_215_2021_950x670

Tom 215,
Zarys kijowskiej myśli teologicznej (od chrztu do unii),
Studia i Materiały,
Autor Jarosław Moskałyk.

 • SiM_214_2021_950x670

Tom 214,
Europa - humanizm - życie konsekrowane. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski, Małgorzata Pagacz.

 • SiM_213_2021_950x670

Tom 213,
Modele nawrócenia: Paweł z Tarsu, Augustyn z Hippony, Jan od Krzyża,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Piasecki.

 • SiM_212_2020_950x670

Tom 212,
Psychologiczne i religijne aspekty dojrzałości nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku,
Studia i Materiały,
Autor Hubert Pilarczyk, Anna Wieradzka-Pilarczyk.

 • SiM_211_2020_950x670

Tom 211,
Odrzucenie rówieśnicze z przyczyn religijnych w opinii wybranych grup respondentów,
Studia i Materiały,
Autor Mirosław Gogolik.

 • SiM_209_2020_950x670

Tom 209,
Podręcznik do nauki religii w edukacji religijnej,
Studia i Materiały,
Autor Jan Szpet, Joanna Staniś-Rzepka, Mirosław Gogolik.

 • SiM_208_2020_950x670

Tom 208,
Młodzież szkół średnich wobec sakramentu pokuty i pojednania na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej,
Studia i Materiały,
Autor Andrzej Bohdanowicz.

 • SiM_207_2019_950x670

Tom 207,
Fonoholizm – diagnoza i strategia pomocy,
Studia i Materiały,
Autor Anna Wieradzka-Pilarczyk, Monika Hoffmann.

 • SiM_206_2019_950x670

Tom 206,
Aby życie mieli w obfitości. Refleksje nad duchowym dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego,
Studia i Materiały,
Autor Andrzej Bohdanowicz, Jacek Hadryś, Maciej Olczyk.

 • SiM_205_2019_950x670

Tom 205,
Świadkowie dziedzictwa prawosławia na Zachodzie,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

 • SiM_203_2019_950x670

Tom 203,
Hiszpański testymonialny projekt teologii fundamentalnej,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Rossa.

 • SiM_202_2023_950x670

Tom 202,
Powołanie do pełni życia w Bogu. Szkice teologiczno-duchowe,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś.

 • SiM_201_2019_950x670

Tom 201,
Chrystologia soborów chrześcijańskiej starożytności,
Studia i Materiały,
Autor Marek Pyc.

 • SiM_200_2019_950x670

Tom 200,
Świadomie wybierać - odpowiedzialnie oferować. Zajęcia do wyboru w programach studiów akademickich,
Studia i Materiały,
Autor Jolanta Kurosz, Mieczysław Polak.

 • SiM_199_2019_950x670

Tom 199,
Polska droga maryjna. Tradycja mariologiczna i maryjna XIX wieku na ziemiach polskich,
Studia i Materiały,
Autor Monika K. Waluś.

 • SiM_198_2019_950x670

Tom 198,
W poszukiwaniu mądrości. Jan Paweł II do polskiego środowiska uniwersyteckiego,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Bortkiewicz.

 • SiM_197_2019_950x670

Tom 197,
Czułe oblicze Matki. Przewodnie motywy mariologii papieża Franciszka,
Studia i Materiały,
Autor Adam Wojtczak.

 • SiM_196_2019_950x670

Tom 196,
Jesteś większy, niż myślisz. Ludzka wolność w ujęciu św. Jana od Krzyża,
Studia i Materiały,
Autor Roman Antoni Rachmajda.

 • SiM_193_2018_950x670

Tom 193,
Utrwalanie przekonań. Ujęcie teologicznofundamentalne i integralne,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

 • SiM_192_2018_950x670

Tom 192,
Neoplatońskie inspiracje i ich konsekwencje w filozoficznej refleksji o Bogu Xaviera Zubiriego,
Studia i Materiały,
Autor Rafał Sergiusz Niziński.

 • SiM_191_2018_950x670

Tom 191,
Uzdrawiająca moc sakramentu namaszczenia chorych,
Studia i Materiały,
Autor Dariusz Kwiatkowski.

 • SiM_190_2018_950x670

Tom 190,
Kasprowicz, Iłłakowiczówna, Bażyński i inni w życiu literackim Poznania,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Biesiada.

 • SiM_189_2018_950x670

Tom 189,
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Metodologia postępowania i rezultaty badania,
Studia i Materiały,
Autor Hanna Augustyniak, Andrzej Bohdanowicz, Andrzej Pryba.

 • SiM_188_2017_950x670

Tom 188,
Dynamika chrześcijańskiego życia duchowego,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś.

 • SiM_187_2017_950x670

Tom 187,
Wieczna trwałość ludzkich czynów. Studium biblijno-teologiczne na podstawie Ap 14,13,
Studia i Materiały,
Autor Tomasz Nawracała.

 • SiM_186_2017_950x670

Tom 186,
Przyjaźń duchowa z księdzem Karolem Wojtyłą w świetle ...,
Studia i Materiały,
Autor Kinga Wiertelak.

 • SiM_184_2016_950x670

Tom 184,
Poznali Go po łamaniu chleba,
Studia i Materiały,
Autor Dariusz Kwiatkowski.

 • SiM_183_2018_950x670

Tom 183,
Kształcenie pastoralne na uniwersyteckich wydziałach teologicznych,
Studia i Materiały,
Autor Jolanta Kurosz.

 • SiM_182_2016_950x670

Tom 182,
Via, veritas, vita w perspektywie życia i twórczości o. Pawła Aleksandrowicza Fłorenskiego,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

 • SiM_181_2016_950x670

Tom 181,
W służbie wierności Bogu i człowiekowi. Wybrane obszary wkładu Wielkopolan w katechezie,
Studia i Materiały,
Autor Jan Szpet.

 • SiM_180_2016_950x670

Tom 180,
Prezbiterologia pastoralna. Pastoralna tożsamość współczesnego prezbitera,
Studia i Materiały,
Autor Mieczysław Polak.

 • SiM_179_2016_950x670

Tom 179,
Słownik biograficzny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Prowincji Polskiej 1923-2016,
Studia i Materiały,
Autor Józef Niesłony OMI.

 • SiM_178_2016_950x670

Tom 178,
Symboliczne inwokacje Litanii loretańskiej. Historia - teologia - kult,
Studia i Materiały,
Autor Adam Wojtczak.

 • SiM_177_2016_950x670

Tom 177,
Misterium Krzyża w liturgii Wielkiego Piątku,
Studia i Materiały,
Autor Kazimierz Lijka.

 • SiM_176_2015_950x670

Tom 176,
Tożsamość religijna młodych Polaków,
Studia i Materiały,
Autor Anna Wieradzka-Pilarczyk.

Tożsamość religijna młodych Polaków to publikacja obejmująca obszar badawczy dwóch nauk: teologii i psychologii. Wskazując na współczesne czynniki kształtujące tożsamość osobową i religijną, autorka przenosi teoretyczne rozważania na grunt empirycznych analiz dostarczając aktualnej wiedzy na […]

 • SiM_175_2015_okladka

Tom 175,
Nicejskie ὁμοούσιος w procesie inkulturacji wiary w Bóstwo Syna. Studium teologicznofundamentalne na tle tradycji,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

Wartości prawdziwe, dobre i piękne są obecne w każdej kulturze. Dzięki procesowi inkulturacji można integrować je w chrześcijaństwie, tak by człowiek był zdolny do wyrażania wiary w swojej kulturze. Po prawie trzystu latach dialogu z […]

 • SiM_174_2015_950x670

Tom 174,
Tanach i muzyka,
Studia i Materiały,
Autor Robert Rachuta.

 • SiM_173_2015_950x670

Tom 173,
Działalność administracyjna arcybiskupa Walentego Dymka w archidiecezji poznańskiej (1946-1956),
Studia i Materiały,
Autor Ireneusz Dosz.

 • SiM_172_2014_950x670

Tom 172,
Chrzest - nowe narodziny z wody i Ducha. Pismo Święte - liturgia - prawo kanoniczne,
Studia i Materiały,
Autor Zbigniew Cieślak, Krzysztof Piotr Kowalik, Dariusz Kwiatkowski.

 • SiM_171_2014_okladka

Tom 171,
Homo Paschalis. Paschalna antropologia teologiczna Wacława Hryniewicza w dialogu z myślą prawosławną,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

Pytanie o człowieka znajduje się w samym centrum chrześcijańskiej teologii, a także w pracach jednego z najbardziej oryginalnych współczesnych polskich teologów o. Wacława Hryniewicza. Jest on przekonany, że autentyczna refleksja antropologiczna powinna czerpać inspiracje z […]

 • SiM_170_2014_950x670

Tom 170,
Pięcioksiąg jako narracja symboliczna,
Studia i Materiały,
Autor Teresa Stanek.

 • SiM_169_2014_950x670

Tom 169,
Powołanie i odpowiedzialność. Uczestnictwo kobiet w pastoralnej posłudze Kościoła,
Studia i Materiały,
Autor Małgorzata Chrząstowska.

 • SiM_168_2013_950x670

Tom 168,
Własna tożsamość Kościoła. Wybrane elementy katolickiej eklezjologii wschodniej,
Studia i Materiały,
Autor Jarosław Moskałyk.

 • SiM_167_950x670

Tom 167,
Serva Domini. Z Maryjnego Nauczania Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Adam Wojtczak .

 • SiM_166_950x670

Tom 166,
Między Judaizmem a Hellenizmem. ΣοΦία Σαλωμώνος księgą spotkania,
Studia i Materiały,
Autor Bogdan Pozniży.

 • SiM_165_2013_950x670

Tom 165,
Europejskie standardy bioetyczne w perspektywie dialogu cywilizacyjnego,
Studia i Materiały,
Autor Adam Sikora.

 • SiM_164_2013_950x670

Tom 164,
Chrystologia historii w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej,
Studia i Materiały,
Autor Marian Antoniewicz.

 • SiM_163_2015_okladka

Tom 163,
Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teologiczno-homiletyczne,
Studia i Materiały,
Autor Adam Kalbarczyk.

Książka autorstwa Adama Kalbarczyka pt. Teatr animacji jako medium słowa Bożego. Studium teatrologiczno-homiletyczne ukazuje teatr animacji jako atrakcyjne i pomocne – zwłaszcza we współczesnym kontekście społeczno-kulturowym – narzędzie głoszenia słowa Bożego w ramach liturgii i […]

 • SiM_162_2013_950x670

Tom 162,
Ba'al w dziejach rodu Omriego. Studium historyczno-teologiczne,
Studia i Materiały,
Autor Łukasz Toboła.

 • SiM_161_2013_950x670

Tom 161,
The altar lawns in the Pentateuch in the light of the archaeological evidence,
Studia i Materiały,
Autor Jakub Jacek Waszkowiak.

 • SiM_160_950x670

Tom 160,
Msza fonogeniczna. Pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności,
Studia i Materiały,
Autor Maciej Szczepaniak.

 • SiM_159_2013_950x670

Tom 159,
Duchowość misyjna w posoborowej nauce Kościoła katolickiego,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Piasecki.

 • SiM_152_2012_950x670

Tom 152,
Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralnoteologiczne,
Studia i Materiały,
Autor Mieczysław Polak.

 • SiM_151_2012_950x670

Tom 151,
Kryzys religijny w Judei za Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch 1,1-2,26,
Studia i Materiały,
Autor Janusz Nawrot.

 • SiM_150_2012_950x670

Tom 150,
„Zobaczył i uwierzył” (J 20, 8). Droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej,
Studia i Materiały,
Autor Adam Ryszard Sikora OFM.

 • SiM_149_2012_950x670

Tom 149,
Przesłanie Pięcioksięgu w świetle struktury retorycznej,
Studia i Materiały,
Autor Teresa Stanek.

 • SiM_140_2011_950x670

Tom 140,
Communio sanctorum. Zarys ekumenicznie zorientowanej dogmatycznej teologii świętych obcowania,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Adamiak.

 • SiM_133_2010_950x670

Tom 133,
Ku metodzie integralnej w teologii fundamentalnej,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

 • CD_61_2023_950x670

Tom 61,
Drogi do świętości. Szkice nie tylko o świętych ciąg dalszy,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_059_2021_950x670

Tom 59,
Pandemia SARS-CoV-2 a postawy człowieka,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Piotr Lewandowski, Justyna Sawicka.

 • CD_058_2021_950x670

Tom 58,
Otwartość na innego: rola społeczna – interakcja – relacja – dialog,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Mikołaj Gębka, Elżbieta Kotkowska.

 • CD_057_2021_950x670

Tom 57,
Dylematy wolności we współczesnym Kościele oraz Europie. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • CD_056_2021_950x670

Tom 56,
Chrystologiczna perspektywa św. Jana Pawła II,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz, Maciej Witała.

 • CD_055_2021_950x670

Tom 55,
Pandemia COVID-19. Wyzwania dla tradycyjnych form duszpasterstwa Kościoła w Polsce,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_054_2020_950x670

Tom 54,
Święty i Mąż Stanu. W hołdzie Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_053_2020_950x670

Tom 53,
Obecność sacrum i profanum w liturgii Kościoła - korzyści i zagrożenia,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_052_2020_950x670

Tom 52,
Wcielenie Ewangelii w kultury świata,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_051_2019_950x670

Tom 51,
Świadkowie wielkiej sprawy Bożej. Problematyka męczeństwa XX i XXI wieku,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Mirosław Gogolik, Paweł Hoppe.

 • CD_050_2019_950x670

Tom 50,
W poszukiwaniu prawdy i miłości w prawie,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_48_2019_950x670

Tom 48,
Pielgrzymujemy z jasnogórską Matką (jestem - pamiętam - czuwam),
Colloquia Disputationes,
Redaktor Tomasz Nawracała, Adam Wojtczak.

 • CD_46_2018_950x670

Tom 46,
Człowiek w drodze do Boga,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_45_2018_950x670

Tom 45,
Drogi do świętości. Szkice nie tylko o świętych,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_044_2018_950x670

Tom 44,
Niedziela dniem tożsamości chrześcijańskiej,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_43_2018_950x670

Tom 43,
Zbawczy dialog z Bogiem w liturgicznych znakach,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_42_2018_950x670

Tom 42,
W poszukiwaniu chrześcijańskiej tożsamości Europy. Refleksje o stanie wiary i moralności współczesnej Europy,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_40_2017_950x670

Tom 40,
Powołani do życia. Refleksje o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_39_2017_950x670

Tom 39,
Pobożność ludowa wyrazem żywej wiary Kościoła,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_38_2017_950x670

Tom 38,
Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz, Adam Wojtczak.

 • CD_36_2016_950x670

Tom 36,
Chrzest Polski 966-2016. Ujęcie interdyscyplinarne,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • CD_35_2016_950x670

Tom 35,
Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem. Refleksje o chrzcie i miłosierdziu ,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_34_2016_950x670

Tom 34,
Współczesne oblicza wiary,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • MQ_34_2023_950x670

Tom 34,
Jezus Chrystus. Piękno - Dobro - Prawda. Marek Pyc in memoriam,
Maneat Quaestio,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz, Monika Pławecka.

 • CD_033_2015_950x670

Tom 33,
Kondycja Kościoła katolickiego w Polsce - autorytet i komunikacja,
Colloquia Disputationes,
Autor Przemysław Strzyżyński, Piotr Domeracki.

Książka składa się z trzech części. Pierwszą stanowi artykuł pt. Problem autorytetu Kościoła Katolickiego w Polsce. Autor, Przemysław Strzyżyński omawia m.in. jakość i rodzaj autorytetu Kościoła. Prezentuje też propozycję pogłębienia i modyfikacji rodzaju owego autorytetu. […]

 • MQ_033_2020_950x670

Tom 33,
„Wiódł mnie Pan…” Studia i świadectwa w 20. rocznicę beatyfikacji Natalii Tułasiewicz,
Maneat Quaestio,
Redaktor Barbara Judkowiak, Jacek Hadryś.

 • CD_032_2015_950x670

Tom 32,
Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce,
Colloquia Disputationes,
Autor .

 • MQ_032_2018_950x670

Tom 32,
Od wiary do ekumenii,
Maneat Quaestio,
Autor Jarosław Moskałyk.

 • CD_31_2015_950x670

Tom 31,
Współczesne zagrożenia wiary,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jarosław Moskałyk.

Obecnie ze względu na kontekst dziejowy wierzący chrześcijanie stawiani są ciągle przed poważnym wyzwaniem podejmowania odpowiedzialności za sens i znaczenie wiary chrześcijańskiej zarówno w życiu osobistym, jak i całego świata. Do nich należy także rzetelna […]

 • MQ_31_2018_950x70

Tom 31,
Wierność łasce i Słowu. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz,
Maneat Quaestio,
Autor Jacek Hadryś, Barbara Judkowiak.

 • CD_30_2015_950x670

Tom 30,
Kto spożywa moje Ciało, ma życie wieczne. Refleksje o Eucharystii,
Colloquia Disputationes,
Autor .

 • MQ_Elitka

Tom 30,
Elitka. Młodość w dniach grozy,
Maneat Quaestio,
Autor Jan Grzeszczak.

Elitka. Młodość w dniach grozy odsłania przed czytelnikiem fragment dziejów wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej Krajewskich ze Skoraczewa. Główną bohaterką tej opowieści jest Elżbieta Krajewska, zwana Elitką (1923-1944) – córka Tadeusza Krajewskiego i Felicji z Karwowskich. Wychowana […]

 • MQ_20_2015_950x670

Tom 29,
Quaestiones theologiae pastoralis disputatae. Polskie konteksty i inspiracje,
Maneat Quaestio,
Autor Adam Przybecki.

 • MQ_28_2015_950x670

Tom 28,
Nieprzemijająca tożsamość chrześcijańskiej wiary,
Maneat Quaestio,
Autor Jarosław Moskałyk.

Myśląc o tajemnicy chrześcijańskiej wiary, nie sposób zapomnieć o jej tożsamości związanej z pełniejszym odczuwaniem sensu życia i ze świadomością ostateczności człowieka. Prawda ta nabiera wyjątkowej doniosłości w związku ze współczesną, niekiedy stosunkowo prozaiczną albo […]

 • MQ_27_2015_950x670

Tom 27,
Bitwa pod Wschową,
Maneat Quaestio,
Autor Hans Zechlin.

 • MQ_26_2014_950x670

Tom 26,
Księga Mądrości na dziś,
Maneat Quaestio,
Autor Bogdan Poniży.

 • CD_26_2014_950x670

Tom 26,
Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Adam Wojtczak.

 • CD_24_2014_950x670

Tom 24,
Rodzina środowiskiem wiary i humanizacji świata,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Andrzej Pryba.

 • MQ_22_2012_950x670

Tom 22,
Milczenie wobec dobra i zła. W stronę etyki sygetycznej i apofatycznej,
Maneat Quaestio,
Autor Krzysztof Stachewicz.

 • TEO_PAT_20_2023_950x670

Tom 20,
Kościół Chrystusowy w tradycji chrześcijańskiej,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • MQ_18_2010_950x670

Tom 18,
Inaczej. Jeszcze raz o księdzu,
Maneat Quaestio,
Autor Jan Kanty Pytel.

 • Kat_018_2020_950x670

Tom 18,
Nauczanie religii w okresie epidemii COVID-19,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Autor Jan Szpet, Joanna Staniś-Rzepka.

 • TEO_PAT_018_2021_950x670

Tom 18,
Zdrowie wartością absolutną? Odpowiedź Tradycji Kościoła,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • KAT_017_2019_950x670

Tom 17,
W kręgu zadań edukacyjnych,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet.

 • TEO_PAT_017_2020_950x670

Tom 17,
Maryja w Biblii i refleksji ojców Kościoła,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • KAT_16_2018_950x670

Tom 16,
Nauczanie religii w polskim przedszkolu i szkole ,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Autor Jan Szpet, Mirosław Gogolik.

 • TEO_PAT_016_2019_950x670

Tom 16,
Święty Hieronim: egzegeta, dogmatyk, polemista…,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • TD_016_2021_950x670

Tom 16,
Fratelli tutti,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • TEO_PAT_15_2018_950x670

Tom 15,
Praktyczne wskazania dla duchownych w literaturze patrystycznej i w prawodawstwie synodalnym,
Teologia Patrystyczna,
Autor Bogdan Czyżewski, Michał Kieling, Paweł Wygralak.

 • TD_015_2020_950x670

Tom 15,
Kultura spotkania w ujęciu papieża Franciszka,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • KAT_14_2016_950x670

Tom 14,
W kręgu zadań wychowawczych,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet.

 • TD_014_2019_950x670

Tom 14,
Gaudete et exsultate,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • TEO_PAT_014_2017_950x670

Tom 14,
Ojcowie Kościoła o Eucharystii,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • OP_14_2020_950x670

Tom 14,
Catechesis, familia, parochia et schola. Opuscula Ioanni Szpet septuagenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Mirosław Gogolik.

 • PiK_14_2022_950x670

Tom 14,
Prawo i Kościół,
Prawo w życiu Kościoła,
Redaktor Piotr Lewandowski.

 • Kat_013_2015_950x670

Tom 13,
Nowe przestrzenie proklamacji Słowa,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet.

Wyzwaniem, jakie musi uwzględnić dzisiejsza edukacja, są nowe przestrzenie, w tym obecność w świecie wirtualnym, dostrzeżenie możliwości, szans i ograniczeń nowych technologii. Ważne są psychopedagogiczne wyzwania komunikacji wirtualnej. Tom podejmuje też istotny aspekt komunikacji międzypokoleniowej […]

 • TEO_PAT_13_2016_950x670

Tom 13,
Chrzest w teologicznej refleksji ojców Kościoła,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • TD_13_2018_950x670

Tom 13,
Kościół papieża Franciszka,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • EDT_013_2017_950x670

Tom 13,
Psychologiczno-pastoralne wyzwania człowieka w wirtualnym świecie,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński, Anna Wieradzka-Pilarczyk .

 • OP_13_2020_950x670

Tom 13,
Ecclesia res multorum colorum. Opuscula Felici Lenort octogenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • ETiD_12_2016_950x670

Tom 12,
Wybrane aspekty kryzysów egzystencjalnych i religijnych,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński.

 • KAT_12_2014_950x670

Tom 12,
Wspomaganie zintegrowanego rozwoju ucznia,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet.

 • TD_12_2017_950x670

Tom 12,
Amoris laetitia,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • OP_12_2019_950x670

Tom 12,
Dei enim sumus auditores. Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Mieczysław Polak.

 • BFC_012_2021_950x670

Tom 12,
Czasowość eschatologiczna. Fenomenologia Jean-Yves Lacoste’a,
Biblioteka Filozofii Chrześcijańskiej,
Autor Przemysław Zgórecki.

 • PiK_12_2020_950x670

Tom 12,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Piotr Lewandowski.

 • ETD_011_2015_950x670

Tom 11,
Płeć i gender w perspektywie psychologii pastoralnej,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński.

Teoria gender, jak zaznaczył papież Franciszek, domaga się rzetelnej analizy naukowej. Istniejące ośrodki studiów gender przeważnie nie są wolne od pozanaukowych, ideologicznych wpływów filozofii materialistycznej i zradykalizowanego feminizmu. Stąd temat ten jest ważny dla psychologii […]

 • TEO_PAT_11_2015_950x670

Tom 11,
Interpretacja powołania człowieka w nauce ojców Kościoła,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • KAT_11_2013_950x670

Tom 11,
Katecheta wobec wyzwań współczesności,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet.

 • TD_11_2016_950x670

Tom 11,
Laudato si',
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • OP_11_2016_950x670

Tom 11,
Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Jan Grzeszczak, Krzysztof Stachewicz.

 • ETiD_10_2014_okladka

Tom 10,
Miłosierdzie w edukacji i poradnictwie psychologiczno-pastoralnym,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński.

Publikacja jest owocem dialogu interdyscyplinarnego, jaki nawiązały dwa zakłady naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Zakład Oświaty Dorosłych Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Zakład Pedagogiki Chrześcijańskiej i Dialogu Wy­działu Teologicznego. Monografia jest świadectwem […]

 • TD_10_2015_okladka

Tom 10,
Kościół ubogi dla ubogich według papieża Franciszka,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

Ubodzy i rzeczywistość ubóstwa powraca w wielu tekstach papieża Franciszka. Wrażliwość na ten problem wynika z jego osobistego doświadczenia, a zarazem doświadczenia Kościoła w Ameryce Południowej. Opcja na rzecz ubogich jest motywowana nie tyle społecznie […]

 • BFC_10_2016_950x670

Tom 10,
Myśleć prawdę i dobro. W kręgu filozofii, religii i etyki,
Biblioteka Filozofii Chrześcijańskiej,
Autor Krzysztof Stachewicz.

 • TEO_PAT_10_2013_950x670

Tom 10,
Ojcowie Kościoła o ubóstwie,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Bogdan Częsz, Paweł Wygralak.

 • KAT_10_2012_950x670

Tom 10,
Przygotowanie studentów teologii do pracy w szkole,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet, Danuta Jackowiak.

 • OP_10_2015_950x670

Tom 10,
Spiritus Sanctus et Ecclesia. Opuscula Bogdano Częsz septuagenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • PiK_10_2019_950x670

Tom 10,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Jan Słowiński.

 • BFC_09_2015_950x670

Tom 9,
Dlaczego taki jestem? Studia z filozofii człowieka,
Biblioteka Filozofii Chrześcijańskiej,
Autor Ryszard Kozłowski.

 • ETiD_09_2013_950x670

Tom 9,
Katecheza i caritas w parafii w świetle psychologii pastoralnej,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński.

 • KAT_09_2011_950x670

Tom 9,
Wybrane problemy optymalizacji procesu katechetycznego,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet, Danuta Jackowiak.

 • TD_09_2014_950x670

Tom 9,
Evangelii gaudium,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • OP_09_2015_950x670

Tom 9,
Benignus est enim spiritus sapientiae. Opuscula Bogdano Poniży septuagenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Mieczysław Michał Mikołajczak.

 • PiK_09_2017_950x670

Tom 9,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Jan Słowiński.

 • ETiD_08_2011_950x670

Tom 8,
Eucharystia w świetle psychologii pastoralnej,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Andrzej Jagiełło, Borys Jacek Soiński.

 • PiK_08_2016_950x670

Tom 8,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Jan Słowiński.

 • TD_08_2013_950x670

Tom 8,
Jezus z Nazaretu Benedykta XVI,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Marian Antoniewicz.

 • OP_08_2014_950x670

Tom 8,
De catechizandis adultis. Opuscula Romualdo Niparko septuagenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Feliks Lenort, Jan Szpet.

 • PiK_07_2015_950x670

Tom 7,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Bartosz Nowakowski.

 • ETiD_07_2010_950x670

Tom 7,
Psychologiczno-pastoralne aspekty modlitwy,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński.

 • BBP_07_2020_950x670

Tom 7,
Bibliografia biblistyki polskiej 2014-2017,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • ETiD_06_2010_950x670

Tom 6,
Miłosierdzie w duszpasterstwie i praktyce poradnianej,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Gabriela Janikula.

 • INS_006_2019_950x670

Tom 6,
Nowe media w przepowiadaniu Kościoła,
Inspirationes,
Redaktor Andrzej Pryba, Dawid Wojdanowski.

 • STF_05_2013_950x670

Tom 5,
O naturze teologii,
Studia Theologiae Fundametalis,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • PiK_05_2013_950x670

Tom 5,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Bartosz Nowakowski.

 • INS_005_2018_950x670

Tom 5,
Wezwani do życia miłosierdziem. Wielowymiarowe spojrzenie na kwestię milosierdzia,
Inspirationes,
Redaktor Jerzy Kotkowski.

 • BBP_05_2015_950x670

Tom 5,
Bibliografia biblistyki polskiej 2010-2013/2014,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • INS_04_2016_950x670

Tom 4,
Ecclesia et societas humana pro oecologia. Refleksje na kanwie encykliki ...,
Inspirationes,
Redaktor Jerzy Kotkowski.

 • PiK_04_2012_950x670

Tom 4,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Bartosz Nowakowski.

 • STF_04_2012_950x670

Tom 4,
Matka Jezusa w dialogu ekumenicznym ,
Studia Theologiae Fundametalis,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • BBP_04_2010_950x670

Tom 4,
Bibliografia biblistyki polskiej 2000-2009,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • INS_03_2016_950x670

Tom 3,
Demaskacja zła. Filozoficzna i teologiczna refleksja nad złem,
Inspirationes,
Redaktor Jerzy Kotkowski.

 • PiK_03_2011_950x670

Tom 3,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Bartosz Nowakowski.

 • BBP_03_2010_950x670

Tom 3,
Bibliografia biblistyki polskiej 2000-2009,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • INS_02_2015_950x670

Tom 2,
Miłość i przyjaźń. Filozoficzna refleksja nad misterium,
Inspirationes,
Redaktor Jerzy Kotkowski.

 • BBP_02_2002_950x670

Tom 2,
Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • INS_01_2014_950x670

Tom 1,
Próby patrzenia. W poszukiwaniu prawdy o wartościach,
Inspirationes,
Redaktor Anna Baranowska.

 • STF_01_2010_950x670

Tom 1,
Objawienie Boże w interpretacji współczesnych teologów,
Studia Theologiae Fundametalis,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • BBP_01_2002_950x670

Tom 1,
Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.