Nowości - Wydział Teologiczny - Publikacje

Nowości

Nowości
 • SiM_220_2023_950x670

Tom 220,
Początek człowieka - upadek - śmierć. Kluczowe zagadnienia antropologii teologicznej w nowej interpretacji,
Studia i Materiały,
Autor Maciej Witała.

 • SiM_219_2023_950x670

Tom 219,
Z Jezusem Chrystusem ku pełni życia. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

 • SiM_218_2023_950x670

Tom 218,
Zamieszkiwanie Boga w duszy według św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś, Grażyna Pawlaczyk.

 • SiM_216_2021_950x670

Tom 216,
Doświadczenie mistyczne w doktrynie Świętego Jana od Krzyża. Analiza filozoficzna,
Studia i Materiały,
Autor Rafał Sergiusz Niziński.

 • SiM_215_2021_950x670

Tom 215,
Zarys kijowskiej myśli teologicznej (od chrztu do unii),
Studia i Materiały,
Autor Jarosław Moskałyk.

 • SiM_214_2021_950x670

Tom 214,
Europa - humanizm - życie konsekrowane. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski, Małgorzata Pagacz.

 • SiM_213_2021_950x670

Tom 213,
Modele nawrócenia: Paweł z Tarsu, Augustyn z Hippony, Jan od Krzyża,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Piasecki.

 • SiM_212_2020_950x670

Tom 212,
Psychologiczne i religijne aspekty dojrzałości nupturientów do zawarcia sakramentalnego związku,
Studia i Materiały,
Autor Hubert Pilarczyk, Anna Wieradzka-Pilarczyk.

 • SiM_211_2020_950x670

Tom 211,
Odrzucenie rówieśnicze z przyczyn religijnych w opinii wybranych grup respondentów,
Studia i Materiały,
Autor Mirosław Gogolik.

 • SiM_209_2020_950x670

Tom 209,
Podręcznik do nauki religii w edukacji religijnej,
Studia i Materiały,
Autor Jan Szpet, Joanna Staniś-Rzepka, Mirosław Gogolik.

 • SiM_208_2020_950x670

Tom 208,
Młodzież szkół średnich wobec sakramentu pokuty i pojednania na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej,
Studia i Materiały,
Autor Andrzej Bohdanowicz.

 • SiM_207_2019_950x670

Tom 207,
Fonoholizm – diagnoza i strategia pomocy,
Studia i Materiały,
Autor Anna Wieradzka-Pilarczyk, Monika Hoffmann.

 • SiM_206_2019_950x670

Tom 206,
Aby życie mieli w obfitości. Refleksje nad duchowym dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego,
Studia i Materiały,
Autor Andrzej Bohdanowicz, Jacek Hadryś, Maciej Olczyk.

 • SiM_205_2019_950x670

Tom 205,
Świadkowie dziedzictwa prawosławia na Zachodzie,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Kiejkowski.

 • SiM_203_2019_950x670

Tom 203,
Hiszpański testymonialny projekt teologii fundamentalnej,
Studia i Materiały,
Autor Piotr Rossa.

 • SiM_202_2023_950x670

Tom 202,
Powołanie do pełni życia w Bogu. Szkice teologiczno-duchowe,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Hadryś.

 • SiM_201_2019_950x670

Tom 201,
Chrystologia soborów chrześcijańskiej starożytności,
Studia i Materiały,
Autor Marek Pyc.

 • SiM_200_2019_950x670

Tom 200,
Świadomie wybierać - odpowiedzialnie oferować. Zajęcia do wyboru w programach studiów akademickich,
Studia i Materiały,
Autor Jolanta Kurosz, Mieczysław Polak.

 • SiM_199_2019_950x670

Tom 199,
Polska droga maryjna. Tradycja mariologiczna i maryjna XIX wieku na ziemiach polskich,
Studia i Materiały,
Autor Monika K. Waluś.

 • SiM_198_2019_950x670

Tom 198,
W poszukiwaniu mądrości. Jan Paweł II do polskiego środowiska uniwersyteckiego,
Studia i Materiały,
Autor Paweł Bortkiewicz.

 • SiM_197_2019_950x670

Tom 197,
Czułe oblicze Matki. Przewodnie motywy mariologii papieża Franciszka,
Studia i Materiały,
Autor Adam Wojtczak.

 • SiM_196_2019_950x670

Tom 196,
Jesteś większy, niż myślisz. Ludzka wolność w ujęciu św. Jana od Krzyża,
Studia i Materiały,
Autor Roman Antoni Rachmajda.

 • SiM_193_2018_950x670

Tom 193,
Utrwalanie przekonań. Ujęcie teologicznofundamentalne i integralne,
Studia i Materiały,
Autor Elżbieta Kotkowska.

 • SiM_192_2018_950x670

Tom 192,
Neoplatońskie inspiracje i ich konsekwencje w filozoficznej refleksji o Bogu Xaviera Zubiriego,
Studia i Materiały,
Autor Rafał Sergiusz Niziński.

 • SiM_191_2018_950x670

Tom 191,
Uzdrawiająca moc sakramentu namaszczenia chorych,
Studia i Materiały,
Autor Dariusz Kwiatkowski.

 • SiM_190_2018_950x670

Tom 190,
Kasprowicz, Iłłakowiczówna, Bażyński i inni w życiu literackim Poznania,
Studia i Materiały,
Autor Jacek Biesiada.

 • SiM_189_2018_950x670

Tom 189,
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w badaniach naukowych przez studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Metodologia postępowania i rezultaty badania,
Studia i Materiały,
Autor Hanna Augustyniak, Andrzej Bohdanowicz, Andrzej Pryba.

 • SiM_187_2017_950x670

Tom 187,
Wieczna trwałość ludzkich czynów. Studium biblijno-teologiczne na podstawie Ap 14,13,
Studia i Materiały,
Autor Tomasz Nawracała.

 • SiM_183_2018_950x670

Tom 183,
Kształcenie pastoralne na uniwersyteckich wydziałach teologicznych,
Studia i Materiały,
Autor Jolanta Kurosz.

 • CD_61_2023_950x670

Tom 61,
Drogi do świętości. Szkice nie tylko o świętych ciąg dalszy,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_059_2021_950x670

Tom 59,
Pandemia SARS-CoV-2 a postawy człowieka,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Piotr Lewandowski, Justyna Sawicka.

 • CD_058_2021_950x670

Tom 58,
Otwartość na innego: rola społeczna – interakcja – relacja – dialog,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Mikołaj Gębka, Elżbieta Kotkowska.

 • CD_057_2021_950x670

Tom 57,
Dylematy wolności we współczesnym Kościele oraz Europie. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • CD_056_2021_950x670

Tom 56,
Chrystologiczna perspektywa św. Jana Pawła II,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz, Maciej Witała.

 • CD_055_2021_950x670

Tom 55,
Pandemia COVID-19. Wyzwania dla tradycyjnych form duszpasterstwa Kościoła w Polsce,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_054_2020_950x670

Tom 54,
Święty i Mąż Stanu. W hołdzie Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_053_2020_950x670

Tom 53,
Obecność sacrum i profanum w liturgii Kościoła - korzyści i zagrożenia,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_052_2020_950x670

Tom 52,
Wcielenie Ewangelii w kultury świata,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_051_2019_950x670

Tom 51,
Świadkowie wielkiej sprawy Bożej. Problematyka męczeństwa XX i XXI wieku,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Mirosław Gogolik, Paweł Hoppe.

 • CD_050_2019_950x670

Tom 50,
W poszukiwaniu prawdy i miłości w prawie,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_48_2019_950x670

Tom 48,
Pielgrzymujemy z jasnogórską Matką (jestem - pamiętam - czuwam),
Colloquia Disputationes,
Redaktor Tomasz Nawracała, Adam Wojtczak.

 • CD_46_2018_950x670

Tom 46,
Człowiek w drodze do Boga,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_45_2018_950x670

Tom 45,
Drogi do świętości. Szkice nie tylko o świętych,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_044_2018_950x670

Tom 44,
Niedziela dniem tożsamości chrześcijańskiej,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_43_2018_950x670

Tom 43,
Zbawczy dialog z Bogiem w liturgicznych znakach,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_42_2018_950x670

Tom 42,
W poszukiwaniu chrześcijańskiej tożsamości Europy. Refleksje o stanie wiary i moralności współczesnej Europy,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_40_2017_950x670

Tom 40,
Powołani do życia. Refleksje o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • MQ_34_2023_950x670

Tom 34,
Jezus Chrystus. Piękno - Dobro - Prawda. Marek Pyc in memoriam,
Maneat Quaestio,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz, Monika Pławecka.

 • MQ_033_2020_950x670

Tom 33,
„Wiódł mnie Pan…” Studia i świadectwa w 20. rocznicę beatyfikacji Natalii Tułasiewicz,
Maneat Quaestio,
Redaktor Barbara Judkowiak, Jacek Hadryś.

 • MQ_032_2018_950x670

Tom 32,
Od wiary do ekumenii,
Maneat Quaestio,
Autor Jarosław Moskałyk.

 • MQ_31_2018_950x70

Tom 31,
Wierność łasce i Słowu. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz,
Maneat Quaestio,
Autor Jacek Hadryś, Barbara Judkowiak.

 • MQ_Elitka

Tom 30,
Elitka. Młodość w dniach grozy,
Maneat Quaestio,
Autor Jan Grzeszczak.

Elitka. Młodość w dniach grozy odsłania przed czytelnikiem fragment dziejów wielkopolskiej rodziny ziemiańskiej Krajewskich ze Skoraczewa. Główną bohaterką tej opowieści jest Elżbieta Krajewska, zwana Elitką (1923-1944) – córka Tadeusza Krajewskiego i Felicji z Karwowskich. Wychowana […]

 • TEO_PAT_20_2023_950x670

Tom 20,
Kościół Chrystusowy w tradycji chrześcijańskiej,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • Kat_018_2020_950x670

Tom 18,
Nauczanie religii w okresie epidemii COVID-19,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Autor Jan Szpet, Joanna Staniś-Rzepka.

 • TEO_PAT_018_2021_950x670

Tom 18,
Zdrowie wartością absolutną? Odpowiedź Tradycji Kościoła,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • KAT_017_2019_950x670

Tom 17,
W kręgu zadań edukacyjnych,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet.

 • TEO_PAT_017_2020_950x670

Tom 17,
Maryja w Biblii i refleksji ojców Kościoła,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • KAT_16_2018_950x670

Tom 16,
Nauczanie religii w polskim przedszkolu i szkole ,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Autor Jan Szpet, Mirosław Gogolik.

 • TEO_PAT_016_2019_950x670

Tom 16,
Święty Hieronim: egzegeta, dogmatyk, polemista…,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • TD_016_2021_950x670

Tom 16,
Fratelli tutti,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • TEO_PAT_15_2018_950x670

Tom 15,
Praktyczne wskazania dla duchownych w literaturze patrystycznej i w prawodawstwie synodalnym,
Teologia Patrystyczna,
Autor Bogdan Czyżewski, Michał Kieling, Paweł Wygralak.

 • TD_015_2020_950x670

Tom 15,
Kultura spotkania w ujęciu papieża Franciszka,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • KAT_14_2016_950x670

Tom 14,
W kręgu zadań wychowawczych,
Katecheza. Rodzina, Parafia i Szkoła,
Redaktor Jan Szpet.

 • TD_014_2019_950x670

Tom 14,
Gaudete et exsultate,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • TEO_PAT_014_2017_950x670

Tom 14,
Ojcowie Kościoła o Eucharystii,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • OP_14_2020_950x670

Tom 14,
Catechesis, familia, parochia et schola. Opuscula Ioanni Szpet septuagenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Mirosław Gogolik.

 • PiK_14_2022_950x670

Tom 14,
Prawo i Kościół,
Prawo w życiu Kościoła,
Redaktor Piotr Lewandowski.

 • TEO_PAT_13_2016_950x670

Tom 13,
Chrzest w teologicznej refleksji ojców Kościoła,
Teologia Patrystyczna,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • TD_13_2018_950x670

Tom 13,
Kościół papieża Franciszka,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • EDT_013_2017_950x670

Tom 13,
Psychologiczno-pastoralne wyzwania człowieka w wirtualnym świecie,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński, Anna Wieradzka-Pilarczyk .

 • OP_13_2020_950x670

Tom 13,
Ecclesia res multorum colorum. Opuscula Felici Lenort octogenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Paweł Wygralak.

 • ETiD_12_2016_950x670

Tom 12,
Wybrane aspekty kryzysów egzystencjalnych i religijnych,
Edukacja. Teologia i Dialog,
Redaktor Borys Jacek Soiński.

 • TD_12_2017_950x670

Tom 12,
Amoris laetitia,
Teologia Dogmatyczna,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • OP_12_2019_950x670

Tom 12,
Dei enim sumus auditores. Opuscula Adamo Przybecki septuagenario dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Mieczysław Polak.

 • BFC_012_2021_950x670

Tom 12,
Czasowość eschatologiczna. Fenomenologia Jean-Yves Lacoste’a,
Biblioteka Filozofii Chrześcijańskiej,
Autor Przemysław Zgórecki.

 • PiK_12_2020_950x670

Tom 12,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Piotr Lewandowski.

 • OP_11_2016_950x670

Tom 11,
Primum philosophari. Opuscula Antonio Siemianowski dedicata,
Opuscula Dedicata,
Redaktor Jan Grzeszczak, Krzysztof Stachewicz.

 • BFC_10_2016_950x670

Tom 10,
Myśleć prawdę i dobro. W kręgu filozofii, religii i etyki,
Biblioteka Filozofii Chrześcijańskiej,
Autor Krzysztof Stachewicz.

 • PiK_10_2019_950x670

Tom 10,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Jan Słowiński.

 • PiK_09_2017_950x670

Tom 9,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Jan Słowiński.

 • PiK_08_2016_950x670

Tom 8,
Prawo i Kościół,
,
Redaktor Jan Słowiński.

 • BBP_07_2020_950x670

Tom 7,
Bibliografia biblistyki polskiej 2014-2017,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • INS_006_2019_950x670

Tom 6,
Nowe media w przepowiadaniu Kościoła,
Inspirationes,
Redaktor Andrzej Pryba, Dawid Wojdanowski.

 • STF_05_2013_950x670

Tom 5,
O naturze teologii,
Studia Theologiae Fundametalis,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • INS_005_2018_950x670

Tom 5,
Wezwani do życia miłosierdziem. Wielowymiarowe spojrzenie na kwestię milosierdzia,
Inspirationes,
Redaktor Jerzy Kotkowski.

 • BBP_05_2015_950x670

Tom 5,
Bibliografia biblistyki polskiej 2010-2013/2014,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • INS_04_2016_950x670

Tom 4,
Ecclesia et societas humana pro oecologia. Refleksje na kanwie encykliki ...,
Inspirationes,
Redaktor Jerzy Kotkowski.

 • BBP_04_2010_950x670

Tom 4,
Bibliografia biblistyki polskiej 2000-2009,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • BBP_03_2010_950x670

Tom 3,
Bibliografia biblistyki polskiej 2000-2009,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • INS_02_2015_950x670

Tom 2,
Miłość i przyjaźń. Filozoficzna refleksja nad misterium,
Inspirationes,
Redaktor Jerzy Kotkowski.

 • BBP_02_2002_950x670

Tom 2,
Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • Guzdek_Pryba_2_2023_950x670

Tom 2,
Odeszły, aby żyć wiecznie… Pogrzeb dziecka poronionego w dyscyplinie pastoralnej wybranych denominacji chrześcijańskich,
,
Redaktor Piotr Guzdek, Andrzej Pryba.

 • BBP_01_2002_950x670

Tom 1,
Bibliografia biblistyki polskiej 1945-1999,
Series Bibliographica,
Autor Piotr Ostański.

 • Guzdek_Pryba_1_2023_950x670

Tom 1,
Odeszły, aby żyć wiecznie… Pogrzeb dziecka poronionego w dyscyplinie pastoralnej wybranych denominacji chrześcijańskich,
,
Redaktor Piotr Guzdek, Andrzej Pryba.

 • 2018_Co_warto_wiedziec_950x670

Tom 1,
Co warto wiedzieć o judaizmie,
,
Autor Paweł Podeszwa, Waldemar Szczerbiński.

 • ZDD_2019_950x670

Tom 1,
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu,
,
Autor Maciej Szczepaniak.

 • Msza_sw_w_mediach_950x670

Tom 1,
Msza św. w mediach. Źródła do dziejów Kościoła,
,
Autor Maciej Szczepaniak.

 • Chcialbym_950x670

Tom 1,
Chciałbym spotkać każdego z Was… Posługa bpa Stanisława Stefanka na rzecz rodziny,
,
Redaktor Andrzej Pryba.

 • Strzyzynski_950x670

Tom 1,
Problem trafu moralnego w kontekście zasady kontroli. Analizy filozoficzno-etyczne,
,
Autor Przemysław Strzyżyński.

 • Stachewicz_2023_950x670

Tom 1,
Pytanie jako pobożność myślenia. Szkice i namysły filozoficzne,
,
Autor Krzysztof Stachewicz.

 • Szczepaniak_2023_950x670

Tom 1,
Msze św. radiowe w aktach Poznańskiej Kapituły Metropolitalnej. Źródła do dziejów Kościoła i polskiej radiofonii (1927-1934),
,
Autor Maciej Szczepaniak.

 • Olczyk_2023_950x670

Tom 1,
Powołani do zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Etos tajemnicy odkupienia w przesłaniu Jana Pawła II kierowanym do rodaków podczas pielgrzymek do ojczyzny,
,
Autor Maciej Olczyk.