Colloquia Disputationes - Wydział Teologiczny - Publikacje

Colloquia Disputationes

/Colloquia Disputationes
 • CD_61_2023_950x670

Tom 61,
Drogi do świętości. Szkice nie tylko o świętych ciąg dalszy,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_059_2021_950x670

Tom 59,
Pandemia SARS-CoV-2 a postawy człowieka,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Piotr Lewandowski, Justyna Sawicka.

 • CD_058_2021_950x670

Tom 58,
Otwartość na innego: rola społeczna – interakcja – relacja – dialog,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Mikołaj Gębka, Elżbieta Kotkowska.

 • CD_057_2021_950x670

Tom 57,
Dylematy wolności we współczesnym Kościele oraz Europie. Wokół myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Paweł Kiejkowski.

 • CD_056_2021_950x670

Tom 56,
Chrystologiczna perspektywa św. Jana Pawła II,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz, Maciej Witała.

 • CD_055_2021_950x670

Tom 55,
Pandemia COVID-19. Wyzwania dla tradycyjnych form duszpasterstwa Kościoła w Polsce,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_054_2020_950x670

Tom 54,
Święty i Mąż Stanu. W hołdzie Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_053_2020_950x670

Tom 53,
Obecność sacrum i profanum w liturgii Kościoła - korzyści i zagrożenia,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_052_2020_950x670

Tom 52,
Wcielenie Ewangelii w kultury świata,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_051_2019_950x670

Tom 51,
Świadkowie wielkiej sprawy Bożej. Problematyka męczeństwa XX i XXI wieku,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Mirosław Gogolik, Paweł Hoppe.

 • CD_050_2019_950x670

Tom 50,
W poszukiwaniu prawdy i miłości w prawie,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_48_2019_950x670

Tom 48,
Pielgrzymujemy z jasnogórską Matką (jestem - pamiętam - czuwam),
Colloquia Disputationes,
Redaktor Tomasz Nawracała, Adam Wojtczak.

 • CD_46_2018_950x670

Tom 46,
Człowiek w drodze do Boga,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_45_2018_950x670

Tom 45,
Drogi do świętości. Szkice nie tylko o świętych,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jacek Hadryś.

 • CD_044_2018_950x670

Tom 44,
Niedziela dniem tożsamości chrześcijańskiej,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_43_2018_950x670

Tom 43,
Zbawczy dialog z Bogiem w liturgicznych znakach,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_42_2018_950x670

Tom 42,
W poszukiwaniu chrześcijańskiej tożsamości Europy. Refleksje o stanie wiary i moralności współczesnej Europy,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski, Jakub Bogacki.

 • CD_40_2017_950x670

Tom 40,
Powołani do życia. Refleksje o prawie do życia od poczęcia do naturalnej śmierci,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_39_2017_950x670

Tom 39,
Pobożność ludowa wyrazem żywej wiary Kościoła,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_38_2017_950x670

Tom 38,
Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz, Adam Wojtczak.

 • CD_36_2016_950x670

Tom 36,
Chrzest Polski 966-2016. Ujęcie interdyscyplinarne,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • CD_35_2016_950x670

Tom 35,
Chrzcielne obdarowanie miłosierdziem. Refleksje o chrzcie i miłosierdziu ,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Dariusz Kwiatkowski.

 • CD_34_2016_950x670

Tom 34,
Współczesne oblicza wiary,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • CD_033_2015_950x670

Tom 33,
Kondycja Kościoła katolickiego w Polsce - autorytet i komunikacja,
Colloquia Disputationes,
Autor Przemysław Strzyżyński, Piotr Domeracki.

Książka składa się z trzech części. Pierwszą stanowi artykuł pt. Problem autorytetu Kościoła Katolickiego w Polsce. Autor, Przemysław Strzyżyński omawia m.in. jakość i rodzaj autorytetu Kościoła. Prezentuje też propozycję pogłębienia i modyfikacji rodzaju owego autorytetu. […]

 • CD_032_2015_950x670

Tom 32,
Duszpasterstwo rodzin w teorii i praktyce,
Colloquia Disputationes,
Autor .

 • CD_31_2015_950x670

Tom 31,
Współczesne zagrożenia wiary,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Jarosław Moskałyk.

Obecnie ze względu na kontekst dziejowy wierzący chrześcijanie stawiani są ciągle przed poważnym wyzwaniem podejmowania odpowiedzialności za sens i znaczenie wiary chrześcijańskiej zarówno w życiu osobistym, jak i całego świata. Do nich należy także rzetelna […]

 • CD_30_2015_950x670

Tom 30,
Kto spożywa moje Ciało, ma życie wieczne. Refleksje o Eucharystii,
Colloquia Disputationes,
Autor .

 • CD_26_2014_950x670

Tom 26,
Teologiczna doniosłość pontyfikatu Benedykta XVI,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Adam Wojtczak.

 • CD_24_2014_950x670

Tom 24,
Rodzina środowiskiem wiary i humanizacji świata,
Colloquia Disputationes,
Redaktor Andrzej Pryba.