Poznańskie Studia Teologiczne - Wydział Teologiczny - Publikacje

Poznańskie Studia Teologiczne

/Poznańskie Studia Teologiczne
 • PST_040_2021_950x670


Nr 40 rok 2021,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • PST_039_2021_950x670


Nr 39 rok 2021,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • PST_037_2020_950x670


Nr 37 rok 2020,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • PST_036_2020_950x670


Nr 36 rok 2020,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • PST_035_2019_950x670


Nr 35 rok 2019,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • PST_034_2019_950x670


Nr 34 rok 2019,
Redaktor Tomasz Nawracała.

 • PST_31_2017_950x670


Nr 31 rok 2017,
Redaktor Tomasz Nawracała, Dawid Stelmach.

 • PST_30_2016_950x670


Nr 30 rok 2016,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • PST_29_2015_950x670


Nr 29 rok 2015,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz .

„Poznańskie Studia Teologiczne” są czasopismem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które obok artykułów dotyczących zagadnień związanych z kanonem nauk teologicznych (egzegezą biblijną, teologią patrystyczną, dogmatyczną, fundamentalną, moralną, prawem kanonicznym) publikuje na swoich […]

 • PST_28_2014_950x670


Nr 28 rok 2014,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • PST_27_2013_950x670


Nr 27 rok 2013,
Redaktor Bogusław Kochaniewicz.

 • PST_26_2012_950x670


Nr 26 rok 2012,
Redaktor Feliks Lenort, Jan Szpet.